Selamat Datang


Semua Pelajar Universiti Malaya,

KEKOSONGAN TUGAS PROGRAM PEMBANGUNAN KEMAHIRAN SISWA (PPKS) DI UNIVERSITI MALAYA

Pelajar Universiti Malaya yang berkelayakan, proaktif dan komited adalah dipelawa untuk mengisi jawatan berikut di bawah Program Pembangunan Kemahiran Siswa (PPKS) di Perpustakaan Universiti Malaya

1. PERPUSTAKAAN UNIVERSITI MALAYA (5 KEKOSONGAN)

PTj: Perpustakaan Universiti Malaya
Bidang Tugas : Penyediaan Bahan Penjilidan
Kriteria Petugas: Terbuka (Mengikut syarat kelayakan petugas)
Jenis Pelantikan: Separuh Masa

Senarai tugas
1. Membuat persediaan penjilidan jurnal

Tempoh Tugasan :
1 Januari 2011 - 28 Februari 2011

2. PERPUSTAKAAN UNIVERSITI MALAYA (1 KEKOSONGAN)

PTj: Perpustakaan Universiti Malaya
Bidang Tugas : Membantu projek pendigitisan
Kriteria Petugas:Mahir Dalam Aplikasi
Jenis Pelantikan: Separuh Masa

Senarai tugas
1. Mendigitis bahan seperti kertas peperiksaan, surat khabar lama & kertas persidangan

Tempoh Tugasan :
Daripada 1 Januari 2011 - 30 Jun 2011

Kepada pelajar yang berminat untuk bertugas sebagai petugas PPKS, sila kemukakan borang permohonan yang lengkap diisi kepada SEKSYEN KAUNSELING,KERJAYA & OKU UNIVERSITI MALAYA sebelum atau pada 31 Disember 2010 (Jumaat). Borang permohonan boleh di muat turun daripada laman portal pelajar www.umsisweb.um.edu.my atau boleh diambil di Seksyen Kaunseling, Kerjaya & OKU, Aras 1 Blok D, Kompleks Perdanasiswa, Universiti Malaya

Kekosongan jawatan adalah terhad. Syarat permohonan dan bayaran honorarium petugas adalah seperti yang dinyatakan dalam maklumat PROGRAM PEMBANGUNAN KEMAHIRAN SISWA (PPKS) di Universiti Malaya yang boleh dimuat turun daripada lamanwww.umsisweb.um.edu.my . Dimaklumkan bahawa permohonan yang lewat tidak akan dilayan.

3. JABATAN BENDAHARI&nb sp;, UNIVERSITI MALAYA (15 KEKOSONGAN)

PTj: Jabatan Bendahari Universiti Malaya
Bidang Tugas : Perkeranian
Kriteria Petugas: Terbuka kepada Pelajar Universiti Malaya (Seperti syarat perlantikan)
Jenis Pelantikan: Separuh Masa

Senarai tugas
1. Mengemaskini rekod fail seluruh Jabatan Bendahari
2. Menyisih dan memasukkan surat menyurat ke dalam fail

Tempoh Tugasan :
Satu Bulan (Januari - Februari 2010)


Kepada pelajar yang berminat untuk bertugas sebagai petugas PPKS, sila kemuk akan borang permohonan yang lengkap diisi kepada SEKSYEN KAUNSELING,KERJAYA & OKU UNIVERSITI MALAYA sebelum atau pada 7 Januari 2011 (Jumaat). Borang permohonan boleh di muat turun daripada laman portal pelaja r www.umsisweb.um.edu.my a tau boleh diambil di Seksyen Kaunseling, Kerjaya & OKU, Aras 1 Blok D, Kompl eks Perdanasiswa, Universiti Malaya.

Kekosongan jawatan adalah terhad. Syarat permohonan dan bayaran honorarium petugas adalah seperti yang dinyatakan dalam maklumat PROGRAM PEMBANGUNAN KEMAHIRAN SISWA (PPKS) di Universiti Malaya. Dimaklumkan bahawa permoho nan yang lewat tidak akan dilayan.

Maklumat Lanjut Sila Hubungi:

SEKSYEN KAUNSELING, KERJAYA & OKU
BAHAGIAN HAL EHWAL PELAJAR & ALUMNI
UNIVERSITI MALAYA
Tel: 03-79673322/3342
Faks: 03-79673512

u/p: Puan Maznah Azis

Comment

THERE ARE 0 COMMENTS FOR THIS POST

BORANG ADUAN DAN CADANGAN ONLINE MPMUM 09/10